.


  Microsoft Student With Encarta Premium 2009

  Share
  avatar
  Admin
  Admin
  Admin

  Male Pisces

  Posts : 148
  Join date : 2009-12-20
  Age : 25
  Location : Pakistan

  HotFile Microsoft Student With Encarta Premium 2009

  Post by Admin on Thu Jan 14, 2010 1:02 am  DESCRIPTION

  * Encarta Dictionaries: t? di?n ti?ng Anh. Trong dây có 4 ph?n nh? n?a dó là: Dictionary (d? tra t? m?i), Thesaurus (tra t? d?ng nghia và trái nghia), Translations (phiên d?ch qua l?i giua 2 ngôn ng? g?m English v?i Spanish, German, French, Italia và ngu?c l?i) và Verb Conjugation (chia d?ng t? c?a 4 ngôn ng? English, French, German và Spanish).
  * Microsoft Math: công c? h?c toán và gi?i toán r?t m?nh c?a Microsoft v?i d?y d? các tính nang c?a m?t máy tính khoa h?c. Ðây là gi?i pháp cho r?t nhi?u v?n d? tính toán thông d?ng ? b?c ph? thông nhu d?i s?, hình h?c, s? h?c, lu?ng giác,…
  * Microsoft student with Encarta premium 2009: công c? nghiên c?u t?ng h?p


  DOWNLOAD:


  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]
  Arrow [You must be registered and logged in to see this link.]


  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


   Current date/time is Thu Dec 13, 2018 8:48 pm